Usługi asfaltowe

Nasz kierunek oferuje dopuszczenie do asfalt drogowy produkowany za sprawą PKN ORLEN S.A., największego producenta asfaltów w Polsce. Najwyższą postać asfaltów, wyjątkowo drogowych typu BX, gwarantowanych normą ISO 9002, umożliwia najnowocześniejsza w skali światowej armatura BITUROX. Oferujemy naszym klientom opcja asfaltów idealnych w polskim klimacie, charakteryzujących się dużą wytrzymałością nawet w najcięższych warunkach eksploatacyjnych. Asfalty zmieszane w wytwórniach mas bitumicznych spośród mączką, grysem, piaskiem względnie innym kruszywem wykorzystywane są do wykonania poszczególnych warstw nawierzchni drogowych, wprawdzie modyfikowane polimerami służą do budowy nawierzchni mostów zaś autostrad. Gwarantujemy alternatywa asfaltów idealnych w polskim klimacie, charakteryzujących się dużą wytrzymałością nawet w najcięższych warunkach eksploatacyjnych. Produkty dostarczamy nowoczesnymi autocysternami zgodnie spośród życzeniami naszych Klientów, oszczędzając Wasz Chronos tudzież pieniądze.

Leave a Reply