Sprawa rozwodowa

Sprawy rozwodowe są zawsze wykonywane za zamkniętymi drzwiami, więc bez obecności osób trzecich. Na sali rozpraw spotykają się wtedy małżonkowie, ich przedstawiciele prawni oraz osoby zaufania po dwie dla każdej ze stron. Przedstawicielem ustawowym może być jedynie osoba posiadająca uprawnienie do wykonywania danej sprawy. Świadkowie powoływaniu są zza zamkniętych drzwi. Należałoby natomiast pamiętać, że świadkiem nie może być osoba, która nie skończyła lat trzynastu, a dzieci lub wnuki stron jeżeli nie ukończyły siedemnastu lat. Rozwód adwokat Kraków może zostać ogłoszony z orzeczeniem o winie albo bez orzekania o winie. W przypadku jeśli obydwie strony zgłoszą wnioski o rozwód bez orzekania o winie, sąd nie będzie ustalał winy małżonków. W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie sąd ogłosi wyrok dotyczący tego, który z partnerów ponosi winę za rozkład pożycia. W przypadku gdy sąd widzi szanse na utrzymanie małżeństwa, może sprowadzić sprawę do postępowania mediacyjnego, bez wydawania wyroku o rozwodzie.

Leave a Reply