Spółka z oo i konta

Książka zawiera dziewięć tekstów przedstawicieli antropologii kulturowej, socjologii, pedagogiki, historii także psychologii klinicznej. Zbudowanie zespołu złożonego z reprezentantów tych dyscyplin było możliwe wskutek temu, że wszyscy oni pracują nad planem kont. Wychodzą od swoich doświadczeń badawczych, koncentrując się wokół jednego zagadnienia, tytułowych tematów trudnych , jakie połączyło wszystkich na rozlicznych etapach ich pracy.
Tematy kłopotliwe to metafora opisująca sytuacje, z którymi można się spotkać uprawiając metoda zorientowane na poznawanie świata poprzez interakcję z innym człowiekiem. Składają się na nie cudze traumy i problemy lżejszego formatu, których badacze stają się świadkami albo nawet powiernikami oraz wielokrotnie pomagają je pokonać. Tematy trudne oznaczają również teren, gdzie uczony wpada w swoisty system manipulacji i rozgrywek wewnętrznych po wielokroć poza swoją wolą również świadomością. Mogą to być miejsca i sprawy związane z różnego rodzaju konfliktami i napięciami.
W tekstach przedstawiono właśnie tego typu sytuacje i zmienne, które znamiennie wpływają na warsztat badawczy. W poszczególnych rozdziałach pokazano jakże naukowcy przekraczają znane im możliwości poznawcze, ponieważ sytuacje skomplikowane, w jakich się znaleźli, niekiedy wymagają od nich zarówno przemiany postawy, przemyślenia metodologii, weryfikacji praktyki badawczej, w jaki sposób i refleksji nad wymogami etycznymi towarzyszącymi ich pracy. Pisarze mierzą się z barierami poznania, rozumienia i opisu dowodzą tym samym rozwoju wiedzy.
W książce odsłonięto zaplecze pracy naukowej. W ten sposób powstał opis nauki żywej, jaka niemal dzieje się na oczach czytelników. Pisarze przybliżają obszary i grupy społecznie wykluczone i stygmatyzowane także tereny konfliktogenne, między innymi w sensie etnicznym. Zajmują się np. tym, jakim sposobem od wewnątrz funkcjonują następujące struktury: więzienie, schronisko dla bezdomnych, azyl na rzecz uchodźców. Większość autorów nadal pracuje ponad opisywanymi tutaj zagadnieniami. Dzięki opisowi własnych doświadczeń badawczych wykraczają poza materie czysto teoretyczne.
Książkę Plan kont z komentarzem 2014 można rekomendować jako literaturę pomocniczą studentom kierunków humanistycznych, gdzie ważne są metody jakościowe. Do dyscyplin tych należą socjologia, pedagogika, historia, podobnie zarządzanie, resocjalizacja i poparcie społeczna dodatkowo specjalności zajmujące się organizacjami.

Leave a Reply