Jak wygląda podział nieruchomości

Podział nieruchomości polega na rozłożeniu działki na parę mniejszych oraz zazwyczaj wiąże się ze zmianą właściciela. Administracyjny podział nieruchomości adwokat Kraków, określany jest ustawą o gospodarce nieruchomościami. Podział nieruchomości można przeprowadzić w celu rozwiązania współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wybudowanymi na podstawie pozwolenia na budowę, w przypadku jeśli podział ma polegać na wyodrębnieniu dla poszczególnych współwłaścicieli wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu obowiązującymi do odpowiedniego korzystania z tych budynków np. drogi dojazdowej. Podział może dotyczyć też wydzielenia działki budowlanej, jeśli budynek został zbudowany na tej działce przez niezależnego posiadacza w odpowiedniej wierze czy wydzielenia części nieruchomości, której własność czy używanie wieczyste zostały kupione w mocy prawa. Podział nieruchomości stosuje się też w sytuacji wydzielenia działki budowlanej obowiązującej do korzystania z budynku mieszkalnego albo wydzielenia działek gruntu na gruntach zamkniętych.

Leave a Reply