Fakultatywne odroczenie kary – kiedy ma miejsce

Odroczenie kary pozbawienia wolności może zostać stwierdzone przez sąd zazwyczaj na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy. Odroczenie kary adwokat Kraków może być zastosowane w odpowiednio przytoczonych przypadkach. Sąd może zawiesić wykonywanie wyroku w przypadku gdy sytuacja rodzinna czy osobista skazanego, nie pozawala na szybkie osadzenie go w zakładzie karnym, np. w sytuacji jeśli skazany jest jedynym żywicielem rodziny. Następująca przesłanką do odłożenia kary, jest w przypadku kobiet ciąża albo sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat trzech po porodzie. Sąd może orzec odroczenie kary też w przypadku przepełnienia zakładów karnych czy w przypadku gdy winny został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, ale dopiero w przypadku gdy orzeczona kara nie przewyższa sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Wniosek o odroczenie kary składa sam skazany oraz do jego obowiązku należy poparcie wniosku argumentami oraz dowodami wskazującymi na niemożność odbycia natychmiastowej kary.

Leave a Reply