Co robi socjolog

Podjęty w pracy problem stanowi diagnozę sytuacji dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin głównie w kontekście funkcjonowania społecznego oraz możliwości realizacji uprawnień gwarantowanych w konwencjach międzynarodowych ratyfikowanych poprzez polski rząd.
Publikacja z socjologii zawiera dogłębną wielodyscyplinarną i wielokontekstową analizę takich podstawowych pojęć, jakim sposobem niepełnosprawność, wykluczenie, co podkreśla prawdziwy charakter recenzowanego opracowania. Ponadto Pisarka przedstawiła różne koncepcje z uwzględnieniem dynamiki zmian w ich rozumieniu i interpretacjach. Szczególnie cennym i nowatorskim podejściem do prezentacji problematyki pracy i dalszej operacjonalizacji problemów badawczych jest szczegółowa prezentacja wszystkich międzynarodowych, europejskich i krajowych konwencji, a zarówno innych aktów prawnych o charakterze ogólnym i szczegółowym obejmujących prawa dzieci niepełnosprawnych i zobowiązania poszczególnych krajów (na przeróżnych poziomach administracji) do ich przestrzegania.
Lektura powinna być wydana ze względu na ukazanie ważnego obszaru egzystowania i sytuacji dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. Pragnę w szczególności uwydatnić praktyczne aspekty wyników badań tak ważne na rzecz rozumienia problemów rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, ale przede wszystkim stanowiące doskonałą, wieloaspektową diagnozę ich sytuacji. Na podstawie tej diagnozy Autorka mogła zaplanować bardzo konkretne i wielostronne rekomendacje w celu wskazania działań pozwalających na rozwiązanie tych problemów, jakie szeroki się przeszkodą i utrudnieniem w realizacji praw dziecka niepełnosprawnego, zagwarantowanych w ogólnych i szczegółowych ratyfikowanych przez Polskę międzynarodowych konwencjach. Dlatego uważam, że wydana lektura socjologiczna znajdzie wielu odbiorców również z kręgu badaczy problemów społecznych, jakże i rodzinnych dotyczących dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin, jakkolwiek zarówno pragmatyków wspierających osoby niepełnosprawne i ich rodziny w procesie ich edukacji i rozwoju społecznego przygotowującego do w miarę aktywnego, zintegrowanego społecznie dorosłego życia.

Leave a Reply