Budowa dobrej drogi

Nasz kierunek oferuje dostęp do asfalt drogowy produkowany przez PKN ORLEN S.A., największego producenta asfaltów w Polsce. Najwyższą stan asfaltów, wyjątkowo drogowych typu BX, gwarantowanych normą ISO 9002, umożliwia najnowocześniejsza w skali światowej instalacja BITUROX. Oferujemy naszym klientom opcja asfaltów idealnych w polskim klimacie, charakteryzujących się dużą wytrzymałością nawet w najcięższych warunkach eksploatacyjnych. Asfalty zmieszane w wytwórniach mas bitumicznych spośród mączką, grysem, piaskiem bądź innym kruszywem wykorzystywane są do wykonania poszczególnych warstw nawierzchni drogowych, lecz modyfikowane polimerami służą do budowy nawierzchni mostów natomiast autostrad. Gwarantujemy możliwość asfaltów idealnych w polskim klimacie, charakteryzujących się dużą wytrzymałością nawet w najcięższych warunkach eksploatacyjnych. Produkty dostarczamy nowoczesnymi autocysternami zgodnie z życzeniami naszych Klientów, oszczędzając Wasz czas oraz pieniądze.

Leave a Reply