Asfalt na polskie drogi

Nasz strona oferuje dopuszczenie do asfalt drogowy produkowany za pomocą PKN ORLEN S.A., największego producenta asfaltów w Polsce. Najwyższą jakość asfaltów, wyjątkowo drogowych typu BX, gwarantowanych normą ISO 9002, umożliwia najnowocześniejsza w skali światowej instalacja BITUROX. Oferujemy naszym klientom alternatywa asfaltów idealnych w polskim klimacie, charakteryzujących się dużą wytrzymałością nawet w najcięższych warunkach eksploatacyjnych. Asfalty zmieszane w wytwórniach mas bitumicznych z mączką, grysem, piaskiem albo innym kruszywem wykorzystywane są aż do wykonania poszczególnych warstw nawierzchni drogowych, choć modyfikowane polimerami służą aż do budowy nawierzchni mostów tudzież autostrad. Gwarantujemy wybór asfaltów idealnych w polskim klimacie, charakteryzujących się dużą wytrzymałością nawet w najcięższych warunkach eksploatacyjnych. Produkty dostarczamy nowoczesnymi autocysternami zgodnie spośród życzeniami naszych Klientów, oszczędzając Wasz okres zaś pieniądze.

Leave a Reply